top of page

БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ

2021. Ребрендинг Б.С. MOL Ребрендинг б.с. MOL у Лозници

Инвеститор: MOL Serbia doo, Београд

 

2021. Реконструкција Б.С. MOL Реконструкција тоалета б.с. MOL у Прешеву

Инвеститор: MOL Serbia doo, Београд

 

2021. Реконструкција Б.С. MOL Израда нових плафона на бс MOL Прешево, Јагодина и Марковац

Инвеститор: MOL Serbia doo, Београд

2021. Реконструкција Б.С. MOL Израда вертикалне сигнализације на аутопуту за бс MOL Хоргош 1 и 2, Руменка 1 и 2, а 2 Батровци 1 и 2 и Марковац

Инвеститор: MOL Serbia doo, Београд

 

2020. Ребрендинг Б.С. MOL пумпе у Црвенки

Реконструкција пумпе према Оквирном уговору МОЛ - Алфинг.

Инвеститор: MOL Serbia doo, Београд

2020. Ребрендинг  Fluks / MOL пумпе на Коњарнику у Београду

Инвеститор: ФЛУКС д.о.о.

2019. Реконструкција Аутоперионице OMV у улици Јурија Гагарина на Новом Београду

Инвеститор: ИСТОБАЛ д.о.о.

2019. Извођење радова на рекламном стубу Бензинске пумпе MOL у Марковцу

 

2019. Ребрендинг б.с. MOL у Свилајнцу
Инвеститор:  MOL Serbia d.o.o., Београд   Реконструкција пумпе према Оквирном уговору MOL - Алфинг


2018. Ребрендинг б.с. MOL-2 у Крагујевцу
Инвеститор:  MOL Serbia d.o.o., Београд   Реконструкција пумпе према Оквирном уговору MOL - Алфинг


2018. Ребрендинг б.с. MOL у Шабцу
Инвеститор:  MOL Serbia d.o.o., Београд   Реконструкција пумпе према Оквирном уговору MOL - Алфинг


2016. Ребрендинг б.с. MOL ''Пирамида'' у Новом Саду
Инвеститор: MOL Serbia d.o.o., Београд   Реконструкција пумпе према Оквирном уговору


2016. Ребрендинг б.с. MOL у Крагујевцу
Инвеститор:  MOL Serbia d.o.o., Београд   Реконструкција пумпе према Оквирном уговору MOL - Алфинг


2015. Тенда на  б.с. MOL ''Хоргош 1'', у Хоргошу
Инвеститор:  MOL Serbia d.o.o., Београд


2014.  Ребрендинг б.с. MOL ''Медаковић'', Београд
Инвеститор:  MOL Serbia d.o.o., Београд   Реконструкција старих пумпи - ребрендинг- на б.с.  Медаковић ће бити само почетак за неколико истих послова код истог Инвеститора. Резултат поверења ће бити Оквирни уговор о архитектоско грађевинским пословима за компанију MOL који је до данас продужаван два пута

2013. Изградња б.с. MOL ''Јужни булевар'', са потпорним зидом h=7 m, l= 50 m, Београд
Инвеститор:  MOL Serbia d.o.o., Београд    Извођач (Алфинг) је за MOL направио нову пумпу укључујући и продајни објекат и надстрешницу са платоом. На малом простору објекат је направљен са велики потпорним зидом без икаквих оштећења старог стамбеног објекта непосредно уз зид

2012. Ребрендинг б.с. НИС-ГАСПРОМ “Пожега“  у Пожеги

Инвеститор: Денеза М Инжењеринг д.о.о., Београд Инвеститор НИС је за реконструкције старе бензинске пумпе у Пожеги ангажовао Алфинг као поуздану фирму за радове на бензинским пумпама

2012. Ребрендинг б.с. НИС-ГАСПРОМ “Севојно 1“ у Севојну
Инвеститор:  Денеза М Инжењеринг д.о.о., Београд  Инвеститор НИС је за реконструкције старе бензинске пумпе у Севојну ангажовао Алфинг као поудану фирму за радове на бензинским пумпама


2006/7. Изградња б.с. MOL “Краљево“ у Краљеву
Инвеститор: INTERMOL d.o.o.,  Београд    Нова пумпа са паркингом је изграђен за рекордних 75 дана у зимском периоду Сарадња са страним компанијама које су градиле надземни део објекта и ентеријер је била добро усклађена. Земљотрес у Краљеву  2010 није оштетио ни једна део конструкције, инсталација или платоа пумпе што је утврдила комисија MOL-а


2005/6. Изградња б.с. MOL “Крњача“ у Београду
Инвеститор: INTERMOL d.o.o.,  Београд  
Нова пумпа са паркингом је изграђен за 3 месеца на тлу са високим нивом подземне воде. Смештај цистерни од 100 t уз обарање нивоа подземне воде ''иглофилтерима'' је био рутински. Сарадња са страним компанијама које су градиле надземни део објекта и ентеријер је била добро усклађена


2005. Реконструкција б.с. MOL “City oil“ ,Вишњица у Београду
Инвеститор:  INTERMOL d.o.o.,  Београд  
Реконструкција Објекта пумпе са магацином је био први посао за Инвеститора. Квалитет радова и поштовање рокова ће инвеститора MOL уверити да Алфинг буде извођач до данас

bottom of page