top of page

MOL

2021. Ребрендинг  Б.С. MOL  у Лозници

Инвеститор: MOL Serbia doo, Београд

 

2021. Реконструкција  Б.С. MOL Реконструкција тоалета б.с. MOL у Прешеву

Инвеститор: MOL Serbia doo, Београд

2021. Реконструкција  Б.С. MOL Израда нових плафона на бс MOL Прешево, Јагодина и Марковац

Инвеститор: MOL Serbia doo, Београд

2021. Реконструкција  Б.С. MOL Израда вертикалне сигнализације на аутопуту за бс MOL Хоргош 1 и 2, Руменка 1 и 2, а 2 Батровци 1 и 2 и Марковац

Инвеститор: MOL Serbia doo, Београд

 

2020. Ребрендинг  Б.С. MOL пумпе у Црвенки

Реконструкција пумпе према Оквирном уговору МОЛ - Алфинг.

Инвеститор: MOL Serbia doo, Београд

 

2020. Ребрендинг  Fluks / MOL  пумпе на Коњарнику

у Београду

Инвеститор: ФЛУКС д.о.о.

 

2019. Извођење радова на рекламном стубу Бензинске пумпе MOL у Марковцу

 

2019. Ребрендинг б.с. MOL у Свилајнцу
Инвеститор:  MOL Serbia d.o.o., Београд   Реконструкција пумпе према Оквирном уговору MOL - Алфинг


2018. Ребрендинг б.с. MOL-2 у Крагујевцу
Инвеститор:  MOL Serbia d.o.o., Београд   Реконструкција пумпе према Оквирном уговору MOL - Алфинг


2018. Ребрендинг б.с. MOL у Шабцу
Инвеститор:  MOL Serbia d.o.o., Београд   Реконструкција пумпе према Оквирном уговору MOL - Алфинг


2016. Ребрендинг б.с. MOL ''Пирамида'' у Новом Саду
Инвеститор: MOL Serbia d.o.o., Београд   Реконструкција пумпе према Оквирном уговору


2016. Ребрендинг б.с. MOL у Крагујевцу
Инвеститор:  MOL Serbia d.o.o., Београд   Реконструкција пумпе према Оквирном уговору MOL - Алфинг


2015. Тенда на  б.с. MOL ''Хоргош 1'', у Хоргошу
Инвеститор: MOL Serbia d.o.o., Београд


2014.  Ребрендинг б.с. MOL ''Медаковић'', Београд
Инвеститор: MOL Serbia d.o.o., Београд   Реконструкција старих пумпи - ребрендинг- на б.с.  Медаковић ће бити само почетак за неколико истих послова код истог Инвеститора. Резултат поверења ће бити Оквирни уговор о архитектоско грађевинским пословима за компанију MOL који је до данас продужаван два пута

2013. Изградња б.с. MOL ''Јужни булевар'', са потпорним зидом h=7 m, l= 50 m, Београд
Инвеститор:  MOL Serbia d.o.o., Београд    Извођач (Алфинг) је за MOL направио нову пумпу укључујући и продајни објекат и надстрешницу са платоом. На малом простору објекат је направљен са велики потпорним зидом без икаквих оштећења старог стамбеног објекта непосредно уз зид


2006/7. Изградња б.с. MOL “Краљево“ у Краљеву
Инвеститор: INTERMOL d.o.o.,  Београд. Нова пумпа са паркингом је изграђен за рекордних 75 дана у зимском периоду Сарадња са страним компанијама које су градиле надземни део објекта и ентеријер је била добро усклађена. Земљотрес у Краљеву  2010 није оштетио ни једна део конструкције, инсталација или платоа пумпе што је утврдила комисија MOL-а


2005/6. Изградња б.с. MOL “Крњача“ у Београду
Инвеститор INTERMOL d.o.o.,  Београд  
Нова пумпа са паркингом је изграђен за 3 месеца на тлу са високим нивом подземне воде. Смештај цистерни од 100t уз обарање нивоа подземне воде ''иглофилтерима'' је био рутински. Сарадња са страним компанијама које су градиле надземни део објекта и ентеријер је била добро усклађена


2005. Реконструкција б.с. MOL “City oil“ ,Вишњица у Београду
Инвеститор  INTERMOL d.o.o.,  Београд  
Реконструкција Објекта пумпе са магацином је био први посао за Инвеститора. Квалитет радова и поштовање рокова ће инвеститора MOL уверити да Алфинг буде извођач до данас

bottom of page