top of page

HEINEKEN

2017.    Доградња пуњачке станице акумулатора у пивари Heineken у Зајечару

Инвеститор: Heineken Serbia d.o.o., Зајечар

2017.    Доградња пуњачке станице акумулатора у пивари Heineken у Новом Саду

Инвеститор: Heineken Serbia d.o.o., Зајечар

За потребе доградње пуњачких станица акумулаторанових електровиљушкара у пиварама у Новом Саду и Зајечару, Алфинг је урадио архитектонско грађевинске и електро радове са инсталацијом у Ex изведби

bottom of page